Tylko do 15 grudnia członkostwo klubowe w cenie 109 zł.

  • Stałe zlecenie przelewu
  • Możliwość wypowiedzenia umowy po 3 miesiącach.
  • Stała cena karnetu do końca 2022 r.
  • Zwolnienie z opłaty administracyjnej w kwocie 60 zł.

Więcej informacji w recepcji klubu.